THAN HOẠT TÍNH

NHÁM VÀ VẬT LIỆU MÀI MÒN, ĐÁNH BÓNG CÔNG NGHIỆP

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC, LỌC KHÍ, XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

VẬT LIỆU XD VÀ PHỤ GIA XD

thông tin liên hệ
Hotline
Tư vấn viên
0983 153 803 - 0243 686 1445

NHÁM VÀ VẬT LIỆU MÀI MÒN, ĐÁNH BÓNG CÔNG NGHIỆP

Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Nhám cây nỉ
Nhám cây nỉ
Nhám cây nỉ
Nhám cây nỉ
Nhám chum 300x150x32, cắt theo yêu cầu
Nhám chum 300x150x32, cắt theo yêu cầu
Nhám nỉ 80x50x6, cắt theo yêu cầu
Nhám nỉ 80x50x6, cắt theo yêu cầu
Bùi nhùi
Bùi nhùi
Đá mài
Đá mài
Lông cừu để dán nỉ gai 180
Lông cừu để dán nỉ gai 180
Lông cừu để dán nỉ gai 180
Lông cừu để dán nỉ gai 180
Nhám cuộn
Nhám cuộn
Nhám cuộn
Nhám cuộn
Đĩa nhám keo dán
Đĩa nhám keo dán
Đĩa nỉ đỏ
Đĩa nỉ đỏ
Nhám tờ A4
Nhám tờ A4
Nhám tờ A4
Nhám tờ A4
Nhám tờ A4
Nhám tờ A4
Nhám vòng, đai, thùng
Nhám vòng, đai, thùng